Chuyên mục TBGB NĂM 2013
Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban UBND huyện thường kỳ ngày 02.8.2013
Đăng bởi:admin.Ngày đăng:05/08/2013.

Ngày 02.8.2013, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã họp giao ban hằng tuần. Cùng tham dự có đồng chí Lê Tú – PCT.HĐND, Thái Văn Minh – UVTT. HĐND huyện. Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo tình hình trong tuần và đề xuất giải quyết một số nội dung công việc trong thời gian đến, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo một số công việc như sau:

 

          1. Phòng NN&PTNT huyện tập trung chỉ đạo nhân dân các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh gây hại lúa và các loại cây trồng. Kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin trên đàn vật nuôi đợt 2 (bắt đầu từ ngày 01.8.2013 và kết thúc trước ngày 05.9.2013). Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hương An.

          2. Phòng TC-KH phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN trên địa bàn huyện năm 2014, gửi về UBND huyện để thông qua TT.HĐND, UBND huyện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

          3. Đội Quản lý Trật tự Xây dựng huyện tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình vi phạm về hành lang ATGT đường bộ.

          4. Đề nghị các cơ quan, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thành Dự thảo Phương án, Kế hoạch giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm trên một số lĩnh vực KT-XH, AN-QP trên địa bàn huyện theo nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 97/TB-UBND ngày 29.7.2013; gửi về Văn phòng HĐND&UBND huyện trước ngày 10.8.2013 để tham gia hoàn chỉnh và báo cáo BTV Huyện ủy.

          5. Phòng TN&MT huyện khẩn trương tham mưu UBND huyện triển khai việc thanh lý, tháo dỡ tài sản hiện đang còn trên đất tại khu đất Nhà máy đường Quảng Nam (cũ) theo nội dung Công văn số 2596/UBND-NC ngày 15.7.2013 của UBND tỉnh Quảng Nam.

          6. Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với Phòng TC-KH tham mưu đề xuất UBND huyện mức hỗ trợ từ Ngân sách huyện đối với việc cải thiện nhà ở cho Người có công Cách mạng trên địa bàn huyện theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26.4.2013 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thanh tra huyện:

          + Phối hợp với Phòng: LĐ-TB&XH, TC-KH và các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện thành lập Tổ Thanh tra xác định các vi phạm về thực hiện chế độ chính sách đối với xã Quế Phong theo đề nghị của UBKT Huyện ủy tại Thông báo số 72-TB/UBKTHU ngày 24.6.2013 và Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy.

          + Phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung giải quyết Đơn thư KN-TC của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền quy định.

          8. Phòng GD&ĐT huyện kiểm tra, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp học, giáo viên để khai giảng năm học mới 2013-2014.

          9. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, Mặt trận, các hội, đoàn thể huyện; Đảng ủy, UBND xã Quế Cường phối hợp, tập trung giải quyết vướng mắc để xây dựng Khu chứa và xử lý rác thải xã Quế Cường theo nội dung chỉ đạo của Huyện ủy Quế Sơn tại Công văn số 397-CV/HU ngày 31.7.2013.

          10. Phòng Nội vụ huyện:

          + Phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm địa giới hành chính giữa các địa phương trong huyện.

+ Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh.

          11. Về việc UBND thị trấn Đông Phú xin ý kiến tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về Tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì tại Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 01.8.2013, UBND huyện thống nhất chủ trương và tổ chức Lễ vào chiều ngày 14.8.2013. Đề nghị UBND thị trấn Đông Phú tổ chức Lễ gọn, nhẹ, tiết kiệm, có kết hợp các hoạt động của địa phương.

          12. UBND huyện nghiêm túc phê bình UBND xã Quế Xuân 1 về việc chưa báo cáo giải trình việc sau khi bán lưu mãi cho các hộ kinh doanh tại Chợ Bà Rén từ năm 1995 đến nay, xã không tổ chức thu phí và lệ phí chợ; đồng thời báo cáo Kế hoạch thu phí và lệ phí chợ từ năm 2013 trở đi theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 93/TB-UBND ngày 19.7.2013. Đề nghị UBND xã Quế Xuân 1 khẩn trương báo cáo giải trình và lập Kế hoạch thu phí và lệ phí chợ gửi về UBND huyện trước ngày 06.8.2013, sau thời gian trên UBND huyện sẽ không tổng hợp báo UBND tỉnh.

          13. UBND huyện nghiêm túc phê bình UBND 2 xã: Phú Thọ và Quế Cường về việc xây dựng công trình Trạm Y tế xã Phú Thọ và Quế Cường khi chưa có Giấy phép xây dựng, đề nghị UBND 2 xã khẩn trương lập đầy đủ hồ sơ thủ tục để trình cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo đúng quy định.

Trên đây là chủ trương chung, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả./-

Nguồn: Theo Thông báo số 102/TB-UBND ngày 05.8.2013
           Download file:thong bao giao ban ngay 02.8.2013.doc
Trở về
Tin liên quan
Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban UBND huyện thường kỳ ngày 29.11.2013
Ngày 15.11.2013, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã họp giao ban hằng tuần. Cùng tham dự có đồng chí Lê Tú - PCT.HĐND huyện, đồng chí Thái Văn Minh - UVTT.HĐND huyện.
Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban UBND huyện thường kỳ ngày 31.10.2013
Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban UBND huyện thường kỳ ngày 18.10.2013
Kết luận của đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban UBND huyện thường kỳ ngày 11.10.2013
Chưa có ý kiến nào về tin này,xin mời bạn đóng góp!
Các tin cũ hơn
Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban UBND huyện thường kỳ ngày 26.7.2013
Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban UBND huyện thường kỳ ngày 05.7.2013
Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban UBND huyện thường kỳ ngày 26.6.2013
Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban UBND huyện thường kỳ ngày 14.6.2013
Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban UBND huyện thường kỳ ngày 07.6.2013